1. 10. vánoční fotografování dětí - od 7.30 h. v MŠ
3. 10. divadelní představení "Princezna na hrášku" - hrají herci Moravského divadla 
17. 10. logopedická depistáž Mgr. Doubravové - pro přihlášené děti
31. 10. podzimní dílnička - tvoření dětí z 1. třídy spolu s rodiči 
 
 
Kroužky:
- hudební - středa 9.45 až 10.15 h.
- angličtina - pondělí 12.15 až 12.45 h.
- hudebně pohybový - úterý 14.30 až 15.15 h.
 
Kroužky Hv a AJ jsou určeny dětem ze 3. třídy, tancování mohou navštěvovat i mladší děti.