VÁŽENÍ RODIČE!

 

Mateřská škola v Křelově-Břuchotíně vyhlašuje zápis nových dětí na školní rok 2020/2021.

Letos bude probíhat korespondenčně, tedy bez osobní účasti v mateřské škole!

Formulář potřebný k zápisu najdete na webu ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín  nebo si jej můžete osobně vyzvednout dne 23. 4. 2020 v MŠ v době od 10.00 h. do 11.30 h.

K zapsání dítěte je dále nutné dodat kopii rodného listu a kopii očkovacího průkazu spolu s čestným prohlášením, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vyplněné dokumenty vhoďte v zalepené obálce do schránky mateřské školy v termínu 2. 5. – 16. 5. 2020, následně obdržíte e-mail s evidenčním číslem, podle kterého zjistíte, zda je vaše dítě přijaté.

Přijímají se přednostně děti z Křelova a Břuchotína, narozené v r. 2017 a starší. O přijetí mladších dětí (nar. 2018) rozhodne ředitelka ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín podle platných kritérií.

Rozhodnutí bude vyvěšeno na dveřích MŠ do 15 dnů po zápisu.

                                                                            Jarmila Cimprichová

                                                                  zástupkyně ředitelky pro MŠ

 

Dokumenty ke stažení: 

Žádost o přijetí: zde

Čestné prohlášení: zde