Základní škola a Mateřská škola Křelov- Břuchotín, příspěvková organizace,

Lipové nám. 29/18, 783 36 Křelov – Břuchotín,

IČO: 70996318, č. úč. 1809700399/0800

 

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ 2020

 

Seznam přijatých uchazečů od školního roku 2019/2020 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Křelov-Břuchotín, příspěvková organizace v místě poskytovaného vzdělávání , Lipové nám. 29/18,

783 36 Křelov-Břuchotín.

 

 

 

Uchazeč

Výsledek řízení

2

přijat/a

3

přijat/a

4

přijat/a

5

přijat/a

6

přijat/a

7

přijat/a

8

přijat/a

9

přijat/a

10

přijat/a

11

přijat/a

12

přijat/a

13

přijat/a

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte si může v MŠ vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte přítomný u zápisu v MŠ / občanský průkaz s sebou /.

 

 

Křelov-Břuchotín 26. 5. 2020                                                            Mgr. Dagmar Melicharová

                                                                                                     ředitelka školy