Hygienická pravidla v Mateřské škole Křelov-Břuchotín platná od 1. 9. 2020

 

  • Po příchodu do MŠ dítě převlečte, běžte s ním do umývárny, kde si umyje ruce mýdlem a po osušení papírovým ručníkem si omyje ruce dezinfekčním prostředkem. Pak teprve smí dítě vstoupit do třídy.
  • Rodiče, sourozenci a další osoby se nesmějí zbytečně zdržovat v prostorách MŠ. Cizí osoby mají do MŠ vstup zakázán!
  • V šatně své dítě převlékejte rychle, nedovolte pobíhání a vybavování se s ostatními.
  • Do MŠ se přijímají jen zdravé děti! Nesmějí kašlat, mít rýmu nebo respirační potíže. Alergici musejí doložit svůj zdravotní stav potvrzením od alergologa, jinak nebudou do MŠ přijati.
  • V případě podezření na onemocnění bude dítěti změřena teplota, dítě dostane roušku, bude izolováno od ostatních a okamžitě kontaktujeme zákonné zástupce.
  • O onemocnění Covid – 19 nebo případné karanténě Vaší rodiny okamžitě uvědomte mateřskou školu!
  • V případě konkrétních mimořádných situací je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření, vyhlášená KHS nebo ministerstvem zdravotnictví.
  • Pokud bude mateřská škola dočasně uzavřena, děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání budeme vzdělávat distančním způsobem (viz Školní řád).
  • Je zakázáno nosit z domova jakékoliv předměty (hračky, korále, řetízky, apod.). Děti si mohou přinést jednoho malého pratelného plyšáka k odpolednímu odpočinku, ale i to bychom rádi u starších dětí postupně zrušili.

 

Žádáme rodiče o maximální ukázněnost a dodržování těchto pravidel.

Děkujeme!