Zápis do Mateřské školy Křelov-Břuchotín pro školní rok 2021/2022

 

Vzhledem k situaci způsobené epidemií koronaviru proběhne zápis  do MŠ Křelov-Břuchotín následujícím způsobem:

Žádost o přijetí je možné vyzvednout osobně v MŠ 20. 4. a 21. 4. 2021 od 10.00 do 11.00 h. nebo je k dispozici na webových stránkách MŠ.

Zápis proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2021. Vyplněné dokumenty je možné doručit do MŠ těmito způsoby:

 

Dokumenty nutné k zápisu:

  • vyplněná žádost o přijetí
  • kopie rodného listu dítěte
  • doklad o řádném očkování dítěte, potvrzený pediatrem

 

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 let. V případě, že je volná kapacita a dítě splňuje požadavky stanovené Školním řádem, může být dítě přijato nejdříve od 2,5 let.

O přijetí rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ Křelov-Břuchotín podle platných kritérií. Rozhodnutí     o přijetí /nepřijetí/ bude zákonnému zástupci doručeno písemně do 15 dnů od ukončení zápisu.

 

Děti, které dosáhnou 31. 8. 2021 pěti let, mají předškolní vzdělávání povinné!

 

 

V Křelově-Břuchotíně dne 29. 3. 2021                                              Jarmila Cimprichová

                                                                                               zástupkyně ředitelky pro MŠ

 

Zde si stáhněte:  ŽÁDOST O PŘIJETÍ