Zápis do Mateřské školy Křelov-Břuchotín pro školní rok 2022/2023

 

Žádost o přijetí je možné vyzvednout osobně v MŠ 19. 4. 2022 od 10.00 do 11.00 h. nebo je k dispozici na webových stránkách MŠ.

 

Zápis proběhne 5. 5. 2022 od 10.00 do 12.00 h.

 

K zápisu přiveďte své dítě, které chcete umístit v naší mateřské škole.

Dokumenty nutné k zápisu:

- vyplněná žádost o přijetí

- rodný list dítěte

- doklad o řádném očkování dítěte, potvrzený pediatrem

 

Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 let. V případě, že je volná kapacita a dítě splňuje požadavky stanovené Školním řádem, může být dítě přijato nejdříve od 2,5 let.

Přednost mají děti s trvalým bydlištěm v Křelově a Břuchotíně. V případě, že se budete v blízké době stěhovat, napište čestné prohlášení – při rozhodování je možné k tomu přihlédnout.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 15 dnů na dveřích mateřské školy.

 

Děti, které dosáhnou 31. 8. 2022 pěti let, mají předškolní vzdělávání povinné!

 

 

V Křelově-Břuchotíně dne 5. 4. 2022

Jarmila Cimprichová

zástupkyně ředitelky pro MŠ

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ - ZDE