Historie v datech: 

  • 1.5.1946 - založena mateřská škola, řízením pověřen ředitel národní školy
  • 1951 - osamostatnění MŠ, v čele ředitelka
  • 70.léta - velká rekonstrukce a přístavba
  • 2000 - nová fasáda
  • 2003 - sloučení se ZŠ Křelov-Břuchotín
  • 2009 - druhá velká rekonstrukce a přístavba

Současnost: 

  • MŠ je typ zařízení s celodenním provozem. Sestává se ze 3.tříd, jejichž celková kapacita byla stanovena na 55.dětí.
  • součástí budovy je rozlehlá zahrada, kde mají děti prostor k volným hrám, ale i k dalším aktivitám ( např. pěstování zeleniny a ovoce).