Pedagogičtí pracovníci

Pracovní zařazení

Třída

Mgr. Jitka Hromadová

Ředitelka školy,

učitelka ZŠ pro 1.st.

výchovný poradce

vyučuje AJ ve 3.,4. a 5.tř.,

ČAJS, VV, HV a TV v 1.třídě

Mgr. Ivana Losová

Učitelka ZŠ pro 1. st.

třídní uč. I. třídy, vyučuje ČJ, M a PV v I. tř., ICT v 5.tř.

Mgr. Dagmar Melicharová

Učitelka ZŠ pro 1. st.

Třídní uč. II. Třídy

Mgr. Jana Foksová

Učitelka ZŠ pro 1. st.

Třídní uč. III.Třídy

Bc. Izabela Apltauerová

asistentka pedagoga

III.Třída

 Zdena Hanáková

Vedoucí vychovatelka ŠD

1.oddělení ŠD

 Mgr. Ivana Losová

 vychovatelka ŠD

 2.oddělení ŠD

 

 

 

Provozní pracovníci

 

 

Lucie Sedláčková

Školnice - ZŠ

 

Dana Poláková

Pracovník ŠJ