Pedagogičtí pracovníci

Pracovní zařazení

Třída

Mgr. Dagmar Melicharová

Učitelka ZŠ pro 1. st.

Ředitelka školy

 2. a 3 . ročník, ČJ, M

Mgr. Ivana Losová

Učitelka ZŠ pro 1. st.

třídní uč. I. třídy, vyučuje ČJ, M a PV v I. tř., ICT v 5.tř.

Mgr. Daniela Staňková 

Učitelka ZŠ pro 1. st.

 

Třídní uč. II. Třídy

Mgr. Jana Foksová

Učitelka ZŠ pro 1. st.

Třídní uč. III.Třídy

 Zdena Hanáková

Vedoucí vychovatelka ŠD

1.oddělení ŠD

 Mgr. Ivana Losová

 vychovatelka ŠD

 2.oddělení ŠD

 

 

 

Provozní pracovníci

 

 

Lucie Sedláčková

Školnice - ZŠ

 

Dana Poláková

Pracovník ŠJ